Congratulations, Valentinas, on this great breakthrough you have made, all due to your amazing capacity for hard work and thoughtfulness towards others.

Denise Puttock, Director of Studies, the School of Dance Therapy

Šiandien šokis siejamas su pramoga ir sportu. Ir ne kiekvienas žino, kad ši maloni laisvalaikio praleidimo forma gali būti efektyvi proto, nuovokumo ir dvasios tobulėjimo priemonė.

Šokio pradžia siejama su ritualu. Ankstyvojoje žmonijos istorijoje šokis buvo skirtas ne tiek palenkti dievus arba gamtos jėgas, kiek sustiprinti savyje fizines ir emocines jėgas, kurios padėtų išgyventi, bei įveikti sunkiausias aplinkybes.

Laikas bėgo, žmogus tobulėjo, ritualiniai šokiai kito veikiami besivystančių religijų, kuriose pasirodydavo jau kaip apeigų dalis, kol pagaliau atsiskyrusi nuo savo ritualu pagrįstos prigimties pavirto grynai estetiniu reiškiniu.

Tačiau šokio ir ritmiško judesio poveikis žmogaus vidinių jėgų stiprinimui buvo iš naujo atrastas XX amžiaus pradžioje. Nuo to laiko sukurta dešimtys šokio ir judesio terapijos (arba psichomotorikos terapijos) metodikų.

Mūsų metodika skirta ugdyti gebėjimą lengviau įveikti  iššūkius versle, santykiuose, studijose... Metodo esmė – išskaidyti tam tikrą gyvenimo procesą (kūrybos, komunikacijos ir pan.) į atskirus smulkesnius elementus, tam kad juos būtų lengva analizuoti ir tobulinti, ne per abstrakčius samprotavimus, o dirbant su kūnu.

Jūs nustebsite sužinoję, jog šį skaidymą ir analizę galima atlikti netgi remiantis senovės dvasiniais ir filosofiniais mokymais.

Šio darbo priemonė – argentinietiškas tango – šokis ir subkultūra, kurią formavo italų, ispanų, rytų europiečių, indėnų, žydų, afrikiečių muzika ir šokis. Būtent todėl, ji nemažiau artima mums, negu lotynų amerikiečiams. 

Tikras autentiškas tango yra improvizacija, kurioje kiekvienas žingsnis atliepia muzikos variacijas, situaciją šokio aikštelyje ir kiekvieno iš partnerių nuotaiką. Tai realaus gyvenimo, kuriame „žmogus planuoja, o Dievas juokiasi“, modelis. Naudodamiesi šiuo modeliu jūs išsiugdysite ir ištobulinsite intuiciją, gebėjimą pajusti subtiliausius pokyčius ir suprasti aplinkinius netgi neverbaliniame lygmenyje.

Tai savotiškas grįžimas prie šaknų, pasitelkiant tam tikrą estetiką ir principus, pasislėpusius už šiuolaikinės šokio kultūros sampratos. Tai savotiškas grįžimas prie ritualo, kuris padėdavo ir tebepadeda žmogui ne tik išgyventi, bet ir pasiekti didelių aukštumų.