Dance-mind koučingo seminarai – tai pokalbis su savimi, tai galimybe išgirsti ir įsiklausyti į save ir pastebėti tai, ko nepastebime bėgdami greita laiko mašina...

Milda

Congratulations, Valentinas, on this great breakthrough you have made, all due to your amazing capacity for hard work and thoughtfulness towards others.

Denise Puttock, Director of Studies, the School of Dance Therapy

Nuo idėjos iki materializacijos – kaip nesustoti

(Antrasis iš dance-mind koučingo seminarų serijos.)

Kiek šaunių idėjų jūs įgyvendinote per savo gyvenimą? O kiek NEįgyvendinote? Tik tiek? O jeigu gerai pagalvoti? Kiek jūsų svajonių taip ir liko svajonėmis? O kiek tikslų buvo „beveik“ pasiekta? Tačiau, ar žinote, kad tikslams pasiekti reikalingas ne tik banalaus „pasitikėjimas savimi“, bet ir idėjų įgyvendinimo technikos suvokimas?

Išnagrinėkime šią techniką vadovo ir pavaldinio pavyzdyje. (Tas pats yra bet kokiuose santykiuose. Tai netgi gali būti vidinis dialogas!)

Dance-mind koučingas. Gyvybės medis

Idėja yra tuščia ir beprasmė, jei ji lieka nesuprasta. Taigi pirmas įgyvendinimo lygis – tai idėjos supratimas, kuriam reikalingas intelektas. Supratus idėją atsiranda žinojimas, kaip veikti.

Šokyje tai reiškia, jog vedantysis žino, kaip vesti ir kur jis nori vesti, o vedamasis moka suprasti vedantįjį. Kitaip šokio nebus. Idėja nebus įgyvendinta, jeigu jos niekas nesupranta.

Žinodamas, kaip veikti, idėją įgyvendinantis asmuo imasi to veiksmo. Pvz., duoda pavedimą, duoda užduotį, prašo paslaugos. Kita pusė, veiksmą vienokiu ar kitokiu būdu pajunta ir priima.

Veiksmas šokyje yra pirmas impulsas. Vedamasis jį turi priimti, tam reikia jį teisingai pajusti. Nėra prasmės imtis į kitus nukreiptų veiksmų, jei jie nebus pajusti ir priimti. Jeigu vedamasis ir vedantysis jaučia vienas kitą ir vedamasis priima vedančiojo impulsą, atsiranda žingsnis – šiokio esmė. Tai šokio grožio pagrindas. 

Dažniausiai žmonių santykiuose neapsiribojama vienu veiksmu. Kad veiksmai taptų veikla, jie turi kartotis. Pasikartojantys idėjos įgyvendintojo veiksmai atkartojami ir kitos pusės. Atsiranda vaizdinys.

Vėlgi pereisim nuo abstrakcijos prie šiokio: vedantysis kartoja žingsnius, vedamasis atkartoja juos. Tik tokiu būdu atsiranda pats šokis. (Tačiau tai nereiškia, kad nuolat kartojami tie patys žingsniai! Apie kūrybiškumą ir improvizaciją mes šnekėsime per kitus seminarus.)

Išvados. Bet kokios idėjos įgyvendinimo rezultatas galimas tik perėjus visas minėtas stadijas. Rezultato negali būti, jei nėra idėjos, jei idėjos neįmanoma suprasti, jei yra suprantama idėja, bet nesiimama elementarių veiksmų jei įgyvendinti (nedaromas pirmas žingsnis), ir t. t.

Praignoravę nors vieną šioje schemoje parodytą žingsnį liksite tik svajotoju arba dar blogiau – laikysite save nevykėliu. Tačiau, ko tikrai neverta daryti – tai bandyti ją įsiminti. Gyvenimas pagal schemas... ne, tai ne jums.

Šokdami su partneriu padarykite idėjos įgyvendinimo techniką – laimėtojo techniką – savo instinktu. Kiekvieną etapą mes išsamiai išnagrinėsime ir sušoksime, kad tai liktų jūsų kūne.

Be to, jūs sužinosite, kas bendro tarp šios technikos ir dvasinių tradicijų, koks stiprumas slypi pasyvioje natūroje ir kaip aptikti nesugalvotą sabotažą, kai kas nors nesiseka.