Dance-mind koučingo seminarai – tai pokalbis su savimi, tai galimybe išgirsti ir įsiklausyti į save ir pastebėti tai, ko nepastebime bėgdami greita laiko mašina...

Milda

Congratulations, Valentinas, on this great breakthrough you have made, all due to your amazing capacity for hard work and thoughtfulness towards others.

Denise Puttock, Director of Studies, the School of Dance Therapy

Ateities programavimas laiko juostoje

Įsivaizduokite kokį nors savo ateities įvykį. Ar galite parodyti, kur jūsų vaizduotėje jis yra? Savo praeitį ir ateitį žmonės įsivaizduoja kaip „laiko juostą“, einančia iš už nugaros į priekį arba iš kairės į dešinę (būna ir visokiausių kitų variantų).

Šioje įsivaizduojamoje „laiko juostoje“ išdėstyti jūsų praeities įvykiai. Įsivaizduokite, kaip jūs rengėtės šįryt... Kur jūsų mintyse atsirado šis vaizdinys? O dabar – kai jūs rengėtės kokį nors rytą praėjusią žiemą... Tikriausiai neatsimenate jokio konkretaus ryto, bet vis tiek mintyse jo kažkur ieškote, ir tas „kažkur“ yra kitoje vietoje. Lygiai taip pat jūsų ateities įvykiai išsidėsto priešingoje jūsų įsivaizduojamos „laiko juostos“ pusėje. Bet tai ne šiaip sau žaidimas. Laiko juostoje galite planuoti savo gyvenimo įvykius ir naudodami neurolingvistinio programavimo metodus užtikrinti tų planų įvykdymą.

Žmonės nuolat planuoja gražiausius dalykus ir labai dažnai neįsistengia jų įgyvendinti. Kurdami planus mes paprastai į jų įgyvendinimą įtraukiame tik sąmoningą savo psichikos dalį. O mūsų pasąmonė, kuri yra daug galingesnė ir inertiškesnė, dažnai veda mus „autopilotu“ ne ten, kur mes norime.

Laiko juostos pratimai skirti tam, kad jūsų planai pasiektų jūsų pasąmonę ir būtų iš naujo nustatytas „autopilotas“.

Pratimas labai paprastas ir smagus, bet tiek pat ir galingas. Užsirašykite, kaip įsivaizduojate savo gyvenimą po tam tikrų laikotarpių, tarkim, 10 metų, 5 metų, 3 metų, 1 metų, 6 mėnesių. Aprašydami ateities įvykius (arba situaciją) laikykitės S.M.A.R.T. principo:

Sspecific / simple – konkretūs / paprasti

Mmeasurable / meaningful – pamatuotini / prasmingi

Aall areas of life / as if now – apimantys visas gyvenimo sritis / lyg vyktų dabar

Rrealistic / responsible – realistiški / su atsakomybe

Ttimed / toward what you want – suplanuoti laiko atžvilgiu / siekiant, ko norite

Savo užduotį galite palengvinti tiesiog išsamiai aprašydami savo tipišką dieną (bet tokio gyvenimo, apie kurį svajojate, diena) po 10 metų, 5 metų, 3 metų, 1 metų, 6 mėnesių.

NLP kursuose žmones, susirašę išsvajotos ateities įvykius, paprastai išsidėsto salėje, ir kiekvienas iš jų nubrėžia ant grindų įsivaizduojamą laiko juostą. Kažkas „piešia“ į priekį, kažkas į šoną. Paskui jie fiziškai eina nuo tolimiausios ateities į dabartį ir kiekviename punkte svarsto, ką būtina pasiekti ankstesniame punkte, kad einamajame būtų tam tikras rezultatas.

Mes šiam pratimui turime dar galingesnę priemonę – šokį. Parėję nuo tolimiausios ateities į dabartį jūs gausite šokio partnerį, kuris įasmenins aplinkybes – visą tai, kas paprastai „trukdo“ įgyvendinti tikslus – ir prisiderinę prie jų sušoksite laiko juostą „į ateitį“ tuo pačiu mokydamiesi keisti kryptį šokant tango.

Tokiu būdu jūsų tikslai ir planai pasiekia pasąmonę, ir ši galinga jūsų asmenybės dalis pradeda veikti išvien su protu padedama jums įgyvendinti gražiausias svajones.