Dance-mind koučingo seminarai – tai pokalbis su savimi, tai galimybe išgirsti ir įsiklausyti į save ir pastebėti tai, ko nepastebime bėgdami greita laiko mašina...

Milda

Congratulations, Valentinas, on this great breakthrough you have made, all due to your amazing capacity for hard work and thoughtfulness towards others.

Denise Puttock, Director of Studies, the School of Dance Therapy

Atsikratykite šlamšto – Jūsų vertybių ir tikslų išgryninimas

(Penktasis iš dance-mind koučingo seminarų serijos.)

Keturi likę seminarai bus skirti įvairiems savo ateities „programavimo“ aspektams. Tris aspektus apžvelgsime per šį užsiėmimą.

I aspektas. Prisiimti atsakomybę už tai, kur esate ir ką turite.

Iš esmės, tai „Prisiderinimo ir vedimo“ bei „Idėjų įgyvendinimo“ išvada.

Bandysime kai kuriuos sudėtingesnius judesius šokio pradžioje užduodami sau klausimą: „Ką turiu padaryti, kad judesys / kombinacija pavyktų?“

Rodydami pirštu į kaltininką – tris kitus nukreipiate į save patį. Kaltindami kitus jiems atiduodate valdžią. 

Jei partneris kaltina kitą partnerį, reiškia tas kitas partneris vienasmeniškai kontroliuoja šokį.

II aspektas. Išsiaiškinti savo vertybes.

Kiekvienam žmogui ne kartą pasitaikydavo atvejų, kai jis ką nors siekia paaukodamas nemažai lėšų ir sveikatos, bet gavęs tai, ko norėjo, pajuto tuštumą ir nusivylimą. Kai kurie „filosofai“ netgi teigia, kad šitaip yra visada. Tačiau gyvenime tikrai yra vietos laimei pasiekus tikslą. Tiesiog ne visi jūsų tikslai iš tikrųjų atitinka jūsų vertybes.

Prieš vaikydamiesi svajonės turite įsitikinti, kad iš tikrųjų pats apie tai svajojate, o ne vaikotės kitų primestų „svajonių“.

Vertybės, kurios yra svarbios tam tikrame kontekste, apibrėžiamos kriterijais. Kriterijai – tai priežastys, kodėl ką nors darome. Kriterijai turi būti išmatuotini ir apčiuopiami. Ir dažniausiai netgi mums patiems sunku atskirti savo kriterijus nuo svetimų, primestų. Tačiau mūsų kūnas moka atskirti ir siunčia mums subtilius signalus. Per seminarą jūsų šokio partneris pajus šiuos signalus ir padės jums juos suprasti.

III aspektas. Teisingai apibrėžti, ko jūs norite.

Nors atrodytų, kad identifikavus savo tikras vertybes pasidaro aiškūs ir norai bei tikslai, jie lieka amžinomis svajonėmis, jeigu nebus tinkamai suformuluoti.

Ir svarbiausioji taisyklė yra: nustatyti ne tikslus, o rezultatus! Rezultatas – tai specifinis tikslo reprezentavimas, leidžiantis suprasti, ką reikia daryti.

Toliau išvardyti teisingai suformuluoto rezultato požymiai. Visi jie yra būtini, bet pabandę įsitikinsite, jog apibrėžti rezultatą, turintį visus tuos požymius, gana sunku. Tai galima pasiekti judant poromis, pateikiant specialiuosius klausimus ir stebint pasikeitimus.

Rezultatas turi būti:

1) pozityviai suformuluotas

Turite ko nors norėti, o ne ko nors nenorėti. Mus motyvuoja teigiami rezultatai. Galvodami apie skurdo ar ligų įveikimą mintyse pirmiausiai sukuriame skurdo ir ligos vaizdinius, ir jie mus užvaldo.

Be to, norimas vaizdinys turi būti disocijuotas, mes tarsi turime matyti save iš šalies. Toks vaizdinys nesukels jausmo, kad tikslas pasiektas, bet sukels sveiką pavydą ir motyvaciją;

2) aprašytas sensorine kalba

Būtina konkrečiai nustatyti, ką jūs matysite, girdėsite ir jausite, kai pasieksite rezultatą. Paskui koduojame norimą rezultatą disociuojatame vaizdinyje;

3) inicijuojamas ir valdomas žmogaus, kuris nori jo pasiekti

„Kaip aš galiu pakeisti savo partnerio elgesį?“ – Pakeiskite savo elgesį ir savo reakcijas taip, kad jūsų partneriui neliktų būtinumo taikyti seną programą. Ko jums reikia, kad tai padarytumėte?

4) atitinkantis kontekstą

Turite nuspręsti, kur ir kada norite pasiekti šį konkretų rezultatą, kokiomis sąlygomis, kokius kitus laiko, energijos, konteksto ir pan. apribojimus jūs turite išnagrinėti kurdami rezultato reprezentacijas;

5) gaunamas atsižvelgiant į papildomas naudas

Jeigu keisdami elgesį mes nepateikiame alternatyvių būdų pasiekti antrines naudas, norimi elgesio pokyčiai tikriausiai neišliks;

6) apimantis būtinus resursus

Rezultatui pasiekti būtini tam tikri resursai. Bet juo reikia įsivaizduoti kaip galutinio rezultato dalį;

7) ekologiškas visos sistemos atžvilgiu

Formuluodami rezultatą turime atsižvelgti ne tik į save, bet ir į kitus žmones. Jeigu gauname naudą vienoje srityje kitos sąskaita, nauda neišliks.

Per seminarą susiskirstysime į grupes, kuriose dalyviai stebės pojūčius, kylančius atsakant į specialiuosius gerai formuluojamo rezultato klausimus.