Šiandien šokis siejamas su pramoga ir sportu. Ir ne kiekvienas žino, kad ši maloni laisvalaikio praleidimo forma gali būti efektyvi proto, nuovokumo ir dvasios tobulėjimo priemonė.

Šokio pradžia siejama su ritualu. Ankstyvojoje žmonijos istorijoje šokis buvo skirtas ne tiek palenkti dievus arba gamtos jėgas, kiek sustiprinti savyje fizines ir emocines jėgas, kurios padėtų išgyventi, bei įveikti sunkiausias aplinkybes.

Laikas bėgo, žmogus tobulėjo, ritualiniai šokiai kito veikiami besivystančių religijų, kuriose pasirodydavo jau kaip apeigų dalis, kol pagaliau atsiskyrusi nuo savo ritualu pagrįstos prigimties pavirto grynai estetiniu reiškiniu.

Tačiau šokio ir ritmiško judesio poveikis žmogaus vidinių jėgų stiprinimui buvo iš naujo atrastas XX amžiaus pradžioje. Nuo to laiko sukurta dešimtys šokio ir judesio terapijos (arba psichomotorikos terapijos) metodikų.

Dance-mind sistema (kurios dalimi yra sąmoningas tango) skirta ugdyti gebėjimą lengviau įveikti iššūkius versle, santykiuose, studijose… Vienas iš efektyviausių metodų, pavyzdžiui, – išskaidyti tam tikrą gyvenimo procesą (kūrybos, komunikacijos ir pan.) į atskirus smulkesnius elementus, tam kad juos būtų lengva analizuoti ir tobulinti, bet ne per abstrakčius samprotavimus, o dirbant su kūnu.

Šio darbo priemonė – argentinietiškas tango – šokis ir subkultūra, kurią formavo italų, ispanų, rytų europiečių, indėnų, žydų, afrikiečių muzika ir šokis. Būtent todėl, ji nemažiau artima mums, negu lotynų amerikiečiams.

Tikras autentiškas tango yra improvizacija, kurioje kiekvienas žingsnis atliepia muzikos variacijas, situaciją šokio aikštelyje ir kiekvieno iš partnerių nuotaiką. Tai realaus gyvenimo, kuriame „žmogus planuoja, o Dievas juokiasi“, modelis. Naudojantis šiuo modeliu išugdoma ir ištobulinama intuicija, gebėjimas pajusti subtiliausius pokyčius ir suprasti aplinkinius netgi neverbaliniame lygmenyje.

Tai savotiškas grįžimas prie šaknų, pasitelkiant tam tikrą estetiką ir principus, pasislėpusius už šiuolaikinės šokio kultūros sampratos. Tai savotiškas grįžimas prie ritualo, kuris padėdavo ir tebepadeda žmogui ne tik išgyventi, bet ir pasiekti didelių aukštumų.

Categories: Istorija

Leave a Reply

Related Posts

Istorija

„Raktas“ apie mus

Tik pagrindinė nuotrauka neatitinka mūsų stiliaus, o mano pavardė ne Kuliničas. 🙂 Tango padeda atrasti tikrąjį save (PDF)